Kaip ten pateksime?

Kaip ten pateksime? (tikslų pasiekimo kelias)

Atsakymas į šį klausimą – tai kelio tarp pirmojo klausimo (esama įmonės padėtis) ir antrojo klausimo (tikslai) ; ;nusakymas. Į šį klausimą geriausiai atsako įmonės verslo planas (jis kartu apima ir esamos padėties bei tikslų apibrėžimą).

Skaityti plačiau

Kur einame, arba kuo norime tapti?

Kur einame, arba kuo norime tapti? (tikslų suformulavimas)

Seneka yra pasakęs: „Laivui, nežinan čiam, kur plaukti, nėra palankaus vėjo“. Kiekvienos įmonės vadovams labai svarbu turėti įmonės viziją, t. y. žinoti, kokias verslo pozicijas įmonė tikisi užimti.

Skaityti plačiau

Kas esame? (įmonės SWOT analizė)

Kas esame? (įmonės SWOT analizė)

Pagrindinis įmonės veiklos ekonominių ;ir ;kitų ;ypatumų ;analizės ;tikslas – ; atsakyti ; į ; klausimą, ; kokia ; iš ; tikrųjų yra įmonės veikla ir sąlygos šiai veiklai plėtoti. Vietą geriausiai nusako įmonės pozicija konkurentų atžvilgiu. Konkurencinio pranašumo įgijimas, kitaip tariant, konkurencinė strategija – tai pagrindinė strategijos sudedamoji dalis. Įmonės vidinės stiprybės ir silpnybės bei išorinės aplinkos grėsmių ir galimybių analizė (dar vadinama SWOT arba SSGG analize) leidžia įvertinti įmonės padėtį, o svarbiausia – nustatyti sritis, kurias reikėtų tobulinti, atskleidžia išorinės aplinkos galimybes, kuriomis reikia pasinaudoti, bei pavojus, kurių būtina išvengti ar daryti jiems įtaką siekiant tikslų.

Skaityti plačiau

Verslo planavimo procesas

Verslo planavimo procesas

Sėkmingai verslo plėtrai neužtenka turėti vien tik gerų idėjų. Mėginant jas įgyvendinti iškils daugybė problemų, todėl labai svarbu mokėti valdyti savo ėjimą į priekį.

Skaityti plačiau

Ne pelno organizacijos

Jeigu asmuo ar jų grupė pageidauja dirbti socialinėje, švietimo, mokslo, kultūros, sporto ar kitose panašiose srityse ir jei jų veiklos tikslas nėra pelno siekimas, galima steigti vieną iš ne pelno organizacijų – VšĮ, asociaciją, labdaros ir paramos fondą, visuomeninę organizaciją.

Skaityti plačiau

Kooperatinės bendrovės

Jeigu turite nedaug lėšų ūkinei komercinei veiklai pradėti, galite kooperuotis su bendraminčiais ir steigti KB.

KB yra fizinių ar/ir juridinių asmenų įsteigta įmonė, skirta narių ekonominiams, socialiniams bei kultūriniams poreikiams tenkinti. Jos nariai įneša lėšas kapitalui sudaryti, tarpusavyje pasiskirsto riziką bei naudą pagal narių prekių ir paslaugų apyvartą su šia bendrove ir aktyviai dalyvauja valdant KB.

Skaityti plačiau

Akcinė bendrovė ir uždaroji akcinė bendrovė

Norint verstis veikla, susijusia su didesne ūkine komercine rizika, geriau pasirinkti ribotos civilinės atsakomybės juridinį asmenį – AB arba UAB, t. y. tas įmonių teisines formas, kurios už savo prievoles atsako tik savo (bendrovės) turtu. Bendrovės akcininkas, nepasisekus sumanytam verslui, rizikuoja tik tuo turtu, kurį įneša į bendrovę.

Skaityti plačiau

Ūkinė bendrija

Jeigu ūkinei komercinei veiklai pradėti neužtenka vieno asmens pastangų bei lėšų ir reikia pasitelkti verslo partnerius, galite steigti ŪB.

Skaityti plačiau

Individuali (personalinė) įmonė

Jeigu planuojate teikti paslaugas ar im- tis kitos ūkinės komercinės veiklos, kuriai atlikti pakanka šeimos narių darbo ir nedi- delio pradinio kapitalo, galite steigti IĮ.

IĮ steigimą, veiklą bei likvidavimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas ir Lietuvos Respublikos įmonių įstatymas.

Skaityti plačiau